Ορισμένες γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μπορεί να προσδιοριστεί αυτό όταν υπάρχει κάποιο ιστορικό από τα ακόλουθα:

 • διαβήτη σε κάποιο στενό συγγενή
 • επαναλαμβανόμενες αποβολές
 • ανεξήγητη απώλεια εμβρύου σε προχωρημένη προηγούμενη εγκυμοσύνη
 • ιστορικό συγγενούς ανωμαλίας
 • προηγούμενο μωρό του οποίου το βάρος γέννησης ήταν μεγαλύτερη από 4.5kg στις 40 εβδομάδες
 • προηγούμενη κύηση με διαβήτη ή διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη
 • παχυσαρκία ή επιμονή σακχάρου στα ούρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

​Σε αυτές τις γυναίκες επιβάλεται η εκτέλεση καμπύλης γλυκόζης για να αξιολογηθεί η ύπαρξη ή όχι Σακχαρώδους διαβήτη κύησης. Ακόμα όμως και αν δεν έχετε τους παραπάνω παράγοντες σε κάθε επίσκεψη στο γιατρό σας ή στη κλινική, τα ούρα σας θα πρέπει να ελέγχεστε για την παρουσία της γλυκόζης στα ούρα με ταινία ούρων. Αν το δείγμα του ούρου δοθεί σύντομα μετά από ένα μεγάλο γεύμα, το ζάκχαρο τότε μπορεί να ανιχνευθεί και τότε θα σας ζητηθεί να επαναλάβετε το δείγμα. Αν το δεύτερο δείγμα εξακολουθεί να δείχνει την παρουσία του σακχάρου τότε θα σας προταθεί να πραγματοποιήσετε την εξέταση της καμπύλης σακχάρου. Πολλοί γιατροί προτείνουν την καμπύλη σακχάρου γύρω στις 28 εβδομάδες κύησης ως εξέταση ρουτίνας ανεξαρτήτως αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου.

 • Συμπτώματα
 • Αντιμετώπιση
 • Θεραπείες
 • Επιπλοκές
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: