Χαμηλό Βάρος Γέννησης & Λιποβαρή Έμβρυα

Χαμηλό βάρος γέννησης και Λιποβαρή Εμβρυα ως προς Ηλικία Κύησης

Το χαμηλό βάρος γέννησης ορίζεται ως κάτω από 2,5 κιλά {5lb8oz) κατά τη γέννηση. Μερικά μωρά αναπτύσσονται αργά και είναι γνωστά ως μικρά για την ηλικία κύησης (SGA) σε σχέση με έμβρυα της ίδιας ηλικίας κύησης, ενώ μια υποκατηγορία από αυτά παρουσιάζουν υπολειπόμενη ανάπτυξη σε σχέση με αυτή που είναι προορισμένα να φτάσουν βάσει του γεννετικού τους υλικού (ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης – IUGR). Αλλα έμβρυα πάλι αναπτύσσονται κανονικά, αλλά γεννιούνται νωρίς και τότε μιλάμε για “προωρότητα”. Μερικές φορές ένα μωρό που είναι λιποβαρές για την ηλικία κύησης του μπορεί να γεννηθεί πρόωρα.

SGA (μικρά για την ηλικία κύησης) μωρά

Αιτίες

 • Χαμηλό Βάρος Γέννησης & Λιποβαρή Έμβρυα
 • IUGR
 • Πρόωρα Νεογνά
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Υπέρταση & Προ-εκλαμψία
 • Αιμορραγία κατά την κύηση
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: