Πώς γίνεται η διαγνωση της νόσου;

Α) με εξέταση ιδρώτα: Ο γιατρός μπορεί να προγρομματίσει εξέταση ιδρώτα στο βρέφος αν υποψιάζεται Κυστική Ίνωση από τα κλινικά συμπτώματα. Αυτή η εξέταση μετρά την ποσότητα του άλατος (χλωριούχο νάτριο) στον ιδρώτα του δέρματος. Τα άτομα με Κυστική Ίνωση έχουν υψηλό επίπεδο άλατος στον ιδρώτα.

Β) με γενετική εξέταση: Η γενετική εξέταση είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Χρησιμοποιείται είτε δείγμα κυτταρικού επιχρίσματος από την παρειά είτε δείγμα περιφερικού αίματος και πραγματοποιείται μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου της Κυστικής Ίνωσης.

Ο συνήθης μοριακός έλεγχος περιλαμβάνει την ανίχνευση της πιό συχνής μετάλλαξης (ΔF508) που καλύπτει το 54% των φορέων κυστικής ίνωσης του ελληνικού πληθυσμού. Αυξάνοντας το κόστος της εξέτασης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί έλεγχος 36 μεταλλάξεων στο γονίδιο της Κυστικής Ίνωσης που καλύπτει το 74% των μεταλλάξεων που εμφανίζονται στον Ελληνικό πληθυσμό ή και ακόμα πιό ευρύτερος που να καλύπτει το 85% των μεταλλάξεων.

 • Τι είναι η Κυστική Ίνωση;
 • Πώς μεταδίδεται η νόσος;
 • Πώς γίνεται η διαγνωση της νόσου;
 • Προγεννητικός Έλεγχος
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: