Βιοφυσικό Προφίλ

Αυτή η εξέταση πραγματοποιείται προς το τέλος του τρίτου τριμήνου κοντά συνήθως στην ημερομηνία του τοκετού και στηρίζεται πάνω σε ένα σύστημα βαθμολόγησης πέντε διαφορετικών βιοφυσικών παραγόντων. Οι 4 παράγοντες που εκτιμώνται με την υπερηχογραφική εξέταση είναι:

 • Η ποσότητα του αμνιακού υγρού
 • Η παρουσία αναπνευστικών κινήσεων
 • Η παρουσία εμβρυϊκών κινήσεων
 • Παρουσία τόνου των άκρων (έκταση ή κάμψη).​

Ο πέμπτος παράγοντας αφορά την καρδιοτοκογραφική εκτίμηση του εμβρύου και αν αυτή έχει στοιχεία εμβρυϊκής δραστηριότητας ή όχι. Οι παραπάνω παράγοντες αξιολογούνται και βαθμολογούνται και ανάλογα με το αποτέλεσμα βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την υγεία του εμβρύου.

 • Υπερηχογραφική Εξέταση 6-10 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 11-14 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση Εμβρυϊκής Ανατομίας 20-23 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 28-34 Εβδομάδων και Doppler
 • Βιοφυσικό Προφίλ
 • Εξέταση 4 – D του Εμβρύου
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: