Αιματολογικές Εξετάσεις Εγκυμοσύνης

Στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου στην εγκυμοσύνη γίνονται- εκτός των άλλων- εξετάσεις αίματος σε κάθε τρίμηνο, για να εκτιμηθούν μερικές τιμές που θα βοηθήσουν τον γυναικολόγο να ελέγχει τη μέλλουσα μητέρα καλύτερα και εγκυρότερα. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν αιματοκρίτη, αιμοσφαιρίνη, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια αλλά και άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για ηπατίτιδα Β, τοξόπλασμα, σύφιλη, θυρεοειδή, λιστέρια κ.α.

Ιδίως στο πρώτο τρίμηνο η γυναίκα που κυοφορεί υποβάλλεται σε πολλές εξετάσεις, οι οποίες γίνονται στο εργαστήριο με μια απλή λήψη αίματος. Δείτε παρακάτω τις σημαντικότερες εξετάσεις, αναλυτικά: