Τεστ Παπανικολάου

Η κυτταρολογική εξέταση του τραχήλου της μήτρας γίνεται στο γραφείο του γιατρού κατά τη διάρκεια μιας τακτικής γυναικολογικής εξέτασης. Για τη εξέταση αυτή ένας κολποδιαστολέας τοποθετείται στον κόλπο της γυναίκας, και ένα δείγμα κυττάρων λαμβάνεται από το εξωτερικό του τραχήλου της μήτρας. Αυτά τα κύτταρα στη συνέχεια απλώνονται πάνω σε ένα γυάλινο slide που στέλνεται σε ένα κυτταρολογικό εργαστήριο για ανάλυση (τραχηλικό επίχρισμα ή αλλοιώς τεστ Παπανικολάου) ή συλλέγονται σε ένα μπουκαλάκι με ένα ειδικό υγρό (Κυτταρολογική Εξέταση Υγρής Φάσης). Αυτό επιτρέπει την ανίχνευση των προ-καρκινικών ανωμαλιών του τραχήλου της μήτρας σε πρώιμο στάδιο, όταν δεν υπάρχει κανένα σημάδι της ασθένειας και είναι δυνατόν η αντιμετώπιση της αλλοίωσης των κυττάρων με επιτυχία πριν αναπτυχθεί καρκίνος. Δεν είναι ασυνήθιστο μερικές φορές τα τέστ Παπανικολάου να δηλώνονται ως μη φυσιολογικά, που όμως ο περαιτέρω έλεγχος θα δείξει ότι δεν υπάρχει κάποια ανωμαλία. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, το τέστ Παπανικολάου μπορεί να ανιχνεύσει μια ανωμαλία που θα αποκαλύψει την παρουσία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η κυτταρολογική εξέταση του τραχήλου της μήτρας είναι ένα screening test που όταν βγεί θετικό σηματοδοτεί ότι πρέπει να γίνει μια πιό προσεκτική εξέταση του τραχήλου της μήτρας (δηλαδή εξέταση κολποσκόπησης) στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν σοβαρές αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχήλου ή ηπιότερες αλλοιώσεις που επιμένουν.

Πώς βαθμολογούνται τα αποτελέσματα

​Τα επιχρίσματα του τραχήλου περιγράφονται με διαφορετικά στάδια σοβαρότητας των αλλοώσεων. Αυτά ξεκινούν από ένα μη ειδικό «οριακό» στη περιγραφή του δείγμα όπου ο κυτταρολόγος βρίσκεται σε δίλημμα αν θα το περιγράψει φυσιολογικό ή με ήπιες αλλοιώσεις λόγω τοπικής φλεγμονής (borderline). Ακολουθούν οι αλλοιώσεις που αναφέρονται με τον όρο “δυσκαρύωση” και περιγράφονται ανάλογα με τη σοβαρότητα τους σε ήπια, μέτρια και σοβαρή και που ισοδυναμούν γενικά στις αντίστοιχες αλλοιώσεις που περιγράφονται στα ιστολογικα παρασκευάσματα CIN1, CIN2 και CIN3.

Οι borderline αλλοιώσεις απαιτούν εξέταση με κολποσκόπηση μόνο εάν η ανωμαλία επιμένει μετά την επανάληψη της εξέτασης 2-3 φορές σε διαστήματα 6 μηνών επειδή ο κίνδυνος για κακοήθεια είναι πολύ χαμηλός. Ο λόγος είναι επίσης ότι πολλές από τις bordeline αλλοιώσεις στο τέστ Παπανικολάου υποστρέφουν σε φυσιολογικό μετά από αρκετούς μήνες. Εάν το τεστ δείχνει ήπιες αλλοιώσεις τότε μπορεί αυτό να επαναληφθεί σε 6 μήνες πριν υποβληθείτε σε κολποσκόπηση μόνο αν οι αλλοιώσεις αυτές επιμένουν. Αν οι αλλοιώσεις είναι πιο σοβαρές μετρίου ή προχωρημένου βαθμού, τότε η εξέταση κολποσκόπησης γίνεται άμεσα χωρίς την ανάγκη για καθυστέρηση για επανάληψη του τέστ Παπανικολάου.

 • Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία Τραχήλου
 • Τεστ Παπανικολάου
 • Κολποσκόπηση
 • Επεμβατικές Θεραπείες Τραχήλου
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: