Ανίχνευση Εμβρυϊκού DNA στο μητρικό αίμα

Το «Μη Επεμβατικό Προγεννετικό Τεστ» (NIPT) αναλύει το ελεύθερο DNA που κυκλοφορεί στο αίμα της εγκύου μητέρας. Αποτελεί μια καινούργια επιλογή στο προγεννετικό screening για το σύνδρομο Down (Τρισωμία 21) και άλλες συνηθισμένες εμβρυϊκές χρωμοσωμιακές παθήσεις (Τρισωμίες 18 και 13). Αυτό το τεστ μπορεί να ζητηθεί για μονήρεις κυήσεις που περιλαμβάνει κυήσεις που έχουν προκύψει από εξωσωματική θεραπεία με IVF με τα ωάρια της ίδιας της μητέρας ή με δότριας ή αφορά παρένθετη εγκυμοσύνη.