Πώς γίνεται η διάγνωση της ενδομητρίωσης

Ο μόνος ακριβής τρόπος για να διαγνωσθεί η ενδομητρίωση είναι με λαπαροσκόπηση. Αυτή είναι μια επέμβαση στην οποία ένα τηλεσκόπιο (το λαπαροσκόπιο) εισάγεται μέσα στην πύελο μέσω μιας μικρής τομής κοντά στον ομφαλό. Αυτό επιτρέπει στο χειρούργο να δει τα όργανα της πυέλου και τυχόν εμφυτευμάτων ενδομητρίωσης ή ενδομητριωτικών κύστεων που σχηματίστηκαν στην ωοθήκη.

Περιστασιακά η διάγνωση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια μιας λαπαροτομίας. Η λαπαροτομία είναι μια επέμβαση, η οποία περιλαμβάνει μία τομή στην κοιλιακή χώρα. Υπερηχογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αίματος και η γυναικολογική φυσική εξέταση δεν μπορούν να δώσουν με ασφάλεια τη διάγνωση της ενδομητρίωσης.

 • Τι είναι η ενδομητρίωση;
 • Γιατί συμβαίνει;
 • Συμπτώματα της Ενδομητρίωσης
 • Πώς γίνεται η διάγνωση της ενδομητρίωσης
 • Θεραπεία
 • Ιατρικές Θεραπείες
 • Χειρουργική Αντιμετώπιση
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: