Έλεγχος Γονιμότητας

Στο ιατρείο μας μπορούμε να βοηθήσουμε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επίτευξης εγκυμοσύνης δίνοντας τους κατάλληλες συμβουλές για την επίτευξη αυτού του στόχου και να προγραμματίσουμε έναν πλήρη έλεγχο γονιμότητας. Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου μπορεί να προτείνουμε να διενεργήσουμε επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις (υστεροσκοπήση, λαπαροσκοπήση) που τις πραγματοποιούμε στα νοσοκομεία με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Πρώτης γραμμής θεραπείες όπως πρωτόκολα σπερματέγχυσης μπορεί να εκτελούνται στο ιατρείο. Εάν κάποιο ζευγάρι μετά από ολοκληρωμένο έλεγχο αποδειχτεί ότι χρειάζεται να καταφύγει σε μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης, τότε θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε τις υπερηχογραφικές εξετάσεις στο ιατρείο μας και τα υπόλοιπα στάδια της θεραπείας στις μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης που συνεργαζόμαστε.