Υπογονιμότητα

Η υπογονιμότητα μπορεί να προκληθεί από περισσότερους από έναν παράγοντες. Ορισμένες αιτίες εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται εύκολα, ενώ άλλες όχι. Σε μερικές περιπτώσεις, καμία αιτία που προκαλεί υπογονιμότητα δεν εντοπίζεται σε κανέναν από τους δυο συντρόφους. Εάν εγκυμοσύνη δεν έχει επιτευχθεί μετά από 12 μήνες τακτικών σεξουαλικών επαφών, εξετάσεις για υπογονιμότητα πρέπει να προγραμματιστούν, καθώς υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να αποκαλυφθεί κάποιο πρόβλημα.

 • Υπογονιμότητα
 • Θεραπείες Υπογονιμότητας
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: