Αντισύλληψη

Στο ιατρείο μας παρουσιάζονται και προσφέρονται πολλές επιλογές αντισύλληψης. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλες όλες οι μέθοδοι για όλες τις γυναίκες. Πολλές μέθοδοι θα κριθούν ακατάλληλες για μερικές γυναίκες και κατάλληλες γιά άλλες. Αυτές οι επιλογές εξαρτώνται από τις ανάγκες αντισύλληψης της κάθε γυναίκας με βάση την ηλικία της, τον τρόπο ζωής της και τη φάση της αναπαραγωγικής περίοδου που διανύει.

Μερικές επίσης μέθοδοι όπως τα αντισυλληπτικά χάπια απαιτούν κάποιο τακτικό έλεγχο ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της λήψης τους.

Στα ζευγάρια που αναζητούν μόνιμα (και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα) μπορεί να προταθεί μετά από συζήτηση η λαπαροσκοπική επεμβατική στείρωση στη γυναίκα ή η παραπομπή του συζύγου σε ουρολόγο για ανδρική στείρωση.