Αξιοπιστία της εξέτασης

Κλινικές μελέτες εχουν δείξει ότι το τέστ ανίχνευσης εμβρυϊκού DNA στο αίμα της μητέρας  έχει εξαιρετική ακρίβεια για την ανίχνευση των εμβρυϊκών τρισωμιών. Ενα αποτέλεσμα που θα χαρακτηρίζεται «Υψηλού Κινδύνου» συνεπάγεται εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο τρισωμίας. Το τεστ ανιχνεύει πάνω από το 99% των εμβρύων με τρισωμία 21, 97% των εμβρύων με τρισωμία 18 και το 80% των εμβρύων με τρισωμία 13. Μετά το τεστ, ο αριθμός των γυναικών που θα χρειαστεί να προβεί σε λήψη τροφοβλάστης ή σε αμνιοπαρακέντηση είναι λιγότερο από 1%.

 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αν το αποτέλεσμα του τεστ δείξει υψηλό κίνδυνο ότι το έμβρυο φέρει τρισωμία 21, 18 ή 13, δεν σημαίνει ότι το έμβρυο έχει σίγουρα μία από αυτές τις χρωμοσωμιακές ανωμαλίες παρ’ όλο που είναι εξαιρετικά πιθανόν. Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση αποτελέσματος «Υψηλού Κινδύνου» (ή αλλιώς θετικού αποτελέσματος), περαιτέρω έλεγχος με μια επεμβετική μέθοδο ενδείκνυεται.

Κατά τον ίδιο τρόπο αν το αποτέλεσμα του τεστ δείξει «χαμηλό κίνδυνο» (κάτω από 1:10.000) για το έμβρυο να πάσχει από τρισωμία 21, 18 ή 13 είναι πολύ απίθανο το έμβρυο να πάσχει από μία από αυτές τις χρωμοσωμιακές ανωμαλίες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια εξαιρετικά μικρή πιθανότητα ότι κάποια έμβρυα με τρισωμίες δεν θα ανιχνευτούν. Ολα τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευτούν από κάποιο κλινικό γιατρό λαμβάνοντας υπ’όψιν το κλινικό και το οικογενειακό ιστορικό. Οι μητέρες πρέπει να συνεχίσουν με τις προγραμματισμένες υπερηχογραφικές εξετάσεις της εγκυμοσύνης.

 • Τι είναι και τι ανιχνεύει
 • Ασφάλεια
 • Αξιοπιστία της εξέτασης
 • Ποιος μπορεί να κάνει το τεστ
 • ​Επανάληψη δειγμάτων
 • ​Χρειάζεται να κάνω άλλο τεστ;
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: