Προληπτικός Έλεγχος

Οι περισσότερες κακοήθειες του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος είναι δυνατόν να θεραπευθούν εξ’ολοκλήρου εφόσον διαγνωστούν εγκαίρως. Η πρόληψη και η συμμετοχή των γυναικών σε προληπτικές εξετάσεις είναι επομένως μείζονος σημασίας.

Στο ιατρείο μας προσφέρουμε ετήσιο προληπτικό έλεγχο που περιλαμβάνει, φυσική εξέταση, γυναικολογικό υπέρηχο, ψηλάφηση μαστών, τέστ Παπανικολάου και όπου χρειάζεται κολποσκόπηση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων φυλάσσονται στο αρχείο μας και οι γυναίκες που παρακολουθούμε καλούνται ετησίως για τον καθιερωμένο έλεγχο.