Υπερηχογραφική Εξέταση 6-10 Εβδομάδων

Αυτή η υπερηχογραφική εξέταση πραγματοποιείται νωρίς στην κύηση για να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα της εγκυμοσύνης και να διαπιστωθεί ότι η κύηση αναπτύσσεται μέσα στην μητρική κοιλότητα και όχι εκτός αυτής όπως μπορεί να συμβαίνει στο 1% των περιπτώσεων. Δυστυχώς περίπου το 20% των περιπτώσεων που υπάρχει θετικό τεστ κυήσεως αμέσως μετά την καθυστέρηση της περιόδου, θα καταλήξει σε αυτόματη αποβολή. Εφόσον όμως διαπιστωθεί εμβρυϊκή καρδιακή λειτουργία στην έβδομη περίπου εβδομάδα της κύησης, τότε η πιθανότητα να αποτύχει η συγκεκριμένη εγκυμοσύνη μειώνεται σε λιγότερο από 5%.

 

Με την εξέταση αυτή επίσης θα διακρίνουμε εάν η κύηση αυτή αφορά ένα έμβρυο ή περισσότερα. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης θα διαπιστώσουμε εάν τα έμβρυα είναι δυνατόν να μοιράζονται κοινή κυκλοφορία μέσω του πλακούντα πράγμα που μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη της. Σε αυτό το στάδιο επίσης είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουμε ακριβέστατα τον υπολογισμό της ηλικίας κύησης. Το μήκος του εμβρύου σε αυτή τη φάση της κύησης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ηλικία κύησης με εξαιρετική ακρίβεια ανεξαρτήτως εάν αυτό εξελιχθεί σε μωρό μεγάλου ή μικρού βάρους. Η αντιστοιχία αυτή μεγέθους και ηλικίας κύησης χάνεται σε πιο προχωρημένες ηλικίες κυήσεως καθώς τα έμβρυα μεγαλώνουν με διαφορετικές ταχύτητες εξαιτίας του διαφορετικού γενετικού τους προγραμματισμού.

 • Υπερηχογραφική Εξέταση 6-10 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 11-14 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση Εμβρυϊκής Ανατομίας 20-23 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 28-34 Εβδομάδων και Doppler
 • Βιοφυσικό Προφίλ
 • Εξέταση 4 – D του Εμβρύου
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: