Υπερηχογραφική Εξέταση 11-14 Εβδομάδων

Προσφέρουμε αυτή την υπερηχογραφική εξέταση για να υπολογίσουμε την αυχενική διαφάνεια του εμβρύου που είναι ένα χρήσιμο screening test υπολογισμού της πιθανότητας χρωμοσωμιακών ανωμαλιών. Αυτή είναι η μέτρηση του υγρού κάτω από το δέρμα του αυχένα του μωρού, που όσο μεγαλύτερη είναι για ένα συγκεκριμένο μήκος εμβρύου τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα χρωμοσωμιακής ανωμαλίας. Η ακρίβεια του προσδιορισμού της πιθανότητας χρωμοσωμιακής ανωμαλίας βελτιώνεται περισσότερο εάν την ίδια περίοδο μετρήσουμε και ορισμένες βιοχημικές ενώσεις στην κυκλοφορία της μητέρας (PAPP-A, b-HCG). Η επιβεβαίωση επίσης της ύπαρξης ρινικού οστού θα ελαττώσει επίσης σημαντικά τη πιθανότητα του συνδρόμου Down.

 

 

Όταν το αποτέλεσμα της αυχενικής διαφάνειας, τα αποτελέσματα των βιοχημικών δεικτών, η ύπαρξη ή όχι ρινικού οστού, και η ηλικία της μητέρας επεξεργασθούν από το πρόγραμμα ενός υπολογιστή, τότε υπολογίζεται ακριβέστερα η πιθανότητα χρωμοσωμιακής ανωμαλίας απ’ ότι εάν αυτή υπολογιζόταν με βάση την ηλικία και μόνο. Εάν η πιθανότητα που προκύψει είναι σημαντική τότε προσφέρουμε τη δυνατότητα αμνιοπαρακέντησης ή λήψης χοριακής λάχνης. Στην υπερηχογραφική αυτή εξέταση το έμβρυο έχει ολοκληρωτικά πλέον σχηματιστεί και μπορούμε να διακρίνουμε σημαντικές λεπτομέρειες από τα όργανα του και μπορούμε να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε σημαντικές ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου. Αυτή η προσπάθεια θα συμπληρωθεί από την υπερηχογραφική εξέταση της ανατομίας του εμβρύου που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20-22 εβδομάδες κύησης.

 • Υπερηχογραφική Εξέταση 6-10 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 11-14 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση Εμβρυϊκής Ανατομίας 20-23 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 28-34 Εβδομάδων και Doppler
 • Βιοφυσικό Προφίλ
 • Εξέταση 4 – D του Εμβρύου
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: