Τι είναι και τι ανιχνεύει

Μη Επεμβατικό Προγεννετικό Τεστ

​Το DNA του εμβρύου κυκλοφορεί στο αίμα της μητέρας. Το ελεύθερο DNA (cfDNA) προκύπτει από την φυσιολογική διάσπαση των εμβρυϊκών κυττάρων ( που υποθέτουμε ότι είναι κυρίως πλακουντιακά) και καθαρίζουν από το σύστημα της μητέρας λίγες ώρες μετά τη γέννηση. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το ελεύθερο DNA (cfDNA) μπορεί να εξεταστεί και να δώσει την πιo αξιόπιστη προσέγγιση στο screening για τον υπολογισμό της πιθανότητας χρωμοσωμικής ανωμαλίας του εμβρύου που αποκαλείται Τρισωμία. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν τρία αντίγραφα ενός συγκεκριμένου χρωμοσώματος αντί για δύο που είναι το φυσιολογικό.

Το τέστ φαίνεται να ανιχνεύει τις κάτωθι τρισωμίες:

 • Η Τρισωμία 21 είναι η πιό συχνή τρισωμία στη γέννηση. Ονομάζεται επίσης Σύνδρομο Down, και συνοδεύεται με μέτρια ώς σοβαρού βαθμού νοητικές διαταραχές, συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, γαστρεντερικές διαταραχές και άλλες συγγενείς ανωμαλίες από άλλα συστήματα.
 • Η Τρισωμία 18 (Edwards syndrome) και η Τρισωμία 13 (Pateau syndrome) συνδεόνται με αυξημένη συχνότητα αποβολών. Αυτά τα παιδιά γεννιούνται με σοβαρές ανωμαλίες του εγκεφάλου, συχνά έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες καθώς και άλλες συγγενείς παθήσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα μωρά με αυτές τις παθήσεις πεθαίνουν σύντομα μετά τη γέννηση τους και πολύ λίγα από αυτά επιζούν μετά το πρώτο χρόνο της ζωής.
 • Τι είναι και τι ανιχνεύει
 • Ασφάλεια
 • Αξιοπιστία της εξέτασης
 • Ποιος μπορεί να κάνει το τεστ
 • ​Επανάληψη δειγμάτων
 • ​Χρειάζεται να κάνω άλλο τεστ;
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: