Η υστεροσκόπηση είναι μια επεμβατική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για να εξετάσει την κοιλότητας της μήτρας. Το υστεροσκόπιο είναι ένα λεπτό τηλεσκόπιο που αποτελείται από ένα λεπτό μακρύ σωλήνα, το οποίο εισέρχεται μέσω του κόλπου και διαμέσου του τράχηλου της μήτρας μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Με την υστεροσκόπηση ο γιατρός μπορεί να έχει άμεση απεικόνηση του εσωτερικού της μήτρας και έτσι να διαγνώσει με ακρίβεια παθολογικές καταστάσεις που αναπτύσσονται μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Είναι επίσης δυνατόν πολλές φορές που διαπιστώνεται κάτι παθολογικό να αντιμετωπίζεται με την βοήθεια του επεμβατικού υστεροσκόπιου χωρίς να απαιτείται ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Η υστεροσκόπηση θεωρείται μικροεπεμβατική μέθοδος που μπορεί να γίνει κάτω απο γενική ή τοπική αναισθησία. Οι πιθανές επιπλοκές απο αυτή τη μέθοδο είναι σχετικά σπάνιες και οι γυναίκες που υποβάλλονται σ’ αυτή την μικροεπέμβαση δεν διατρέχουν κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο.

Διαγνωστική υστεροσκόπηση

Πώς γίνεται η υστεροσκόπηση;

Τι θα συμβεί αφού τελειώσει η υστεροσκόπηση;

Ποιές είναι οι επιπλοκές της υστεροσκόπησης;

 • Λαπαροσκόπηση
 • Υστεροσκόπηση
 • Υστερεκτομή
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: