Υπερηχογραφική Εξέταση Εμβρυϊκής Ανατομίας 20-23 Εβδομάδων

Αυτή η υπερηχογραφική εξέταση προσφέρεται σε αυτό το στάδιο της κύησης γιατί το έμβρυο έχει μεγαλώσει σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να μπορούμε να εξετάσουμε με σημαντική ευκρίνεια την ανατομία του μωρού. Εξετάζονται συστηματικά όλα τα συστήματα του εμβρύου όσο αφορά την μορφολογία τους αλλά και τις μετρήσεις των δομών τους. Έτσι εξετάζεται συστηματικά ο εγκέφαλος και το κρανίο, το πρόσωπο, ο θώρακας και οι πνεύμονες, η καρδιά και τα αγγεία της, τα κοιλιακά τοιχώματα και τα σπλάχνα, η μορφολογία του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος στα αγόρια και τα κορίτσια τα άνω και κάτω άκρα καθώς και η σπονδυλική στήλη.

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε το έμβρυο για την παρουσία υπερηχογραφικών δεικτών που η παρουσία τους μεταβάλει την πιθανότητα για χρωμοσωμιακές ανωμαλίες. Η πλειοψηφία των εμβρύων που παρουσιάζουν ένα ή και περισσότερους υπερηχογραφικούς δείκτες αφορούν συνήθως φυσιολογικά έμβρυα. Επειδή όμως οι δείκτες αυτοί συναντιούνται συχνά και σε έμβρυα με χρωμοσωμιακές ανωμαλίες ανάλογα με την σημασία τους μεταβάλλουν λιγότερο ή περισσότερο τον κίνδυνο που έχει υπολογιστεί από την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας στο πρώτο τρίμηνο.

Στην εξέταση αυτή επίσης προσδιορίζουμε την θέση του πλακούντα, εκτιμούμε την ποσότητα του αμνιακού υγρού και προσδιορίζουμε το μήκος του τραχήλου της μήτρας που μπορεί να μας υποδείξει αν η μητέρα είναι σε κίνδυνο για πρόωρο τοκετό. Διενεργούμε επίσης σε αυτό το στάδιο το Doppler των μητριαίων αρτηριών που μπορεί να μας δείξει εάν η συγκεκριμένη εγκυμοσύνη έχει αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει προεκλαμψία ή ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη. Με την υπερηχογραφική αυτή εξέταση έχουμε την δυνατότητα να διαγνωστούν πολλές συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου όχι όμως όλες. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όταν δεν ανιχνευτούν παθολογικά ευρήματα σε αυτή την εξέταση ελαττώνονται σημαντικά οι πιθανότητες νοσηρότητας του μωρού αλλά δεν εξαλείφονται.

 • Υπερηχογραφική Εξέταση 6-10 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 11-14 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση Εμβρυϊκής Ανατομίας 20-23 Εβδομάδων
 • Υπερηχογραφική Εξέταση 28-34 Εβδομάδων και Doppler
 • Βιοφυσικό Προφίλ
 • Εξέταση 4 – D του Εμβρύου
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: