Εάν το μωρό είναι μικρό, αλλά υγιές δεν χρειάζεται καμία θεραπεία. Τα μωρά ωστόσο που είναι μικρά για την ηλικία κύησης (SGA) πρέπει να ελέγχονται συχνά με επιπλέον υπερηχογραφικές εκτιμήσεις.

Προδιαθεσικοί παράγοντες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διακοπή του καπνίσματος, την μείωση της αρτηριακής πίεσης και τη βελτίωση της διατροφής. Ξεκούραση στο κρεβάτι για ένα μέρος της ημέρας μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο. Οι μητέρες επίσης καλούνται να σημειώνουν τις κινήσεις του μωρού τους και να αναφέρουν εάν οι κινήσεις είναι αργές ή λιγότερο από 10 μέσα σε 24 ώρες. Αυτό είναι μόνο ένας πρόχειρος οδηγός, διότι πολλές γυναίκες θεωρούν ότι είναι δύσκολο να είναι ακριβείς σε σχέση με τις εμβρυικές κινήσεις.

Οι ιατρικές επισκέψεις αξιολογούν την ανάπτυξη του μωρού και το αμνιακό υγρό. Η πιο χρήσιμη εξέταση είναι η υπερηχογραφική εξέταση της ανάπτυξης του εμβρύου σε συνδιασμό με την εκτίμηση της κυκλοφορίας του αίματος στην ομφαλική αρτηρία, στην εγκεφαλική αρτηρία καθώς και σε άλλα αγγεία της εμβρυικής κυκλοφορίας με την τεχνική του Doppler. Γίνεται επίσης εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού που έμμεσα εκτιμά την νεφρική λειτουργία του εμβρύου. Η εξέταση αυτή παρέχει μια αξιόλογη εκτίμηση των εφεδριών του πλακούντα και της υγείας του εμβρύου και αποτελούν σημαντική βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου γέννησης του εμβρύου. Η καρδιοτοκογραφική εξέταση του εμβρύου προσφέρει μια χρήσιμη συμπληρωματική εξέταση στην υπερηχογραφική εξέταση γιατί όταν είναι προβληματική θα σημαίνει ότι χρειάζεται να γεννηθεί το μωρό.

 • Διάγνωση
 • Θεραπεία
 • Γέννηση
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: