Τι άλλο μπορεί να επιτευχθεί με τη Λαπαροσκόπηση;

Κάθε λαπαροσκόπηση για οποιοδήποτε λόγο και αν πραγματοποιείται το λιγότερο που τουλάχιστον μπορεί να προσφέρει είναι χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την πύελο της γυναίκας. Στις μέρες μας η λαπαροσκόπηση έχει και άλλες εφαρμογές εκτός από διαγνωστικό μέσο. Με τη λαπάροσκόπηση μπορεί να επιτευχθεί:

Λαπαροσκοπικός έλεγχος της βατότητας των σαλπίγγων

Στην περίπτωση που μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση γίνεται για να διερευνήσει την βατότητα των σαλπίγγων, τότε ένα κατάλληλο χρωστικό διάλυμα χρησιμοποιείται για να το πετύχει. Αυτό το χρωστικό διάλυμα, εισάγεται μέσω ενος λεπτού σωλήνα διαμέσου του τραχήλου της μήτρας μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, περνά στις σάλπιγγες και αν οι σάλπιγγες είναι διαβατές τότε ο γιατρός που πραγματοποιεί τη λαπαροσκόπηση θα διαπιστώσει οτι το χρωστικό διάλυμα θα περάσει ελεύθερα απο τα ανοιχτά στόμια των σαλπίγγων.

Λαπαροσκοπική απολίνωση των σαλπίγγων

(επέμβαση στείρωσης για μόνιμη και μη αναστέψιμη αντισυλληπτική θεραπεία)

Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε και για την διαγνωστική λαπαροσκόπηση αλλά στην περίπτωση αυτή ο χειρούργος επιπλέον θα εισάγει ένα λεπτό σωλήνα, συνήθως λίγο πιο πάνω απο την ηβική σύμφυση μέσω του οποίου θα περάσει κάποια ειδική λαβίδα. Η λαβίδα αυτή φέρει κάποια ειδικά κλιπ τα οποία κάτω απο λαπαροσκοπική έλεγχο τοποθετούνται στην αρχή των σαλπίγγων φράζοντας τον αυλό τους.

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

​Όπως περιγράφτηκε και αλλού είναι δυνατόν κατά τη λαπαροσκόπηση να εισαχθούν 2 με 3 λεπτοί σωλήνες ​χαμηλά στην κοιλιά της γυναίκας μέσω των οποίων κατάλληλα εργαλεία μπορεί να εισαχθούν. Μια ποικιλία απο χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν με αυτό τον τρόπο που διαφορετικά θα χρειαζόντουσαν μεγάλες χειρουργικές τομές. Μερικές απο τις επεμβάσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι καυτηρίαση ενδομητριακών εστιών, λύση πυελικών συμφύσεων, αφαίρεση κυστών ωοθήκης, διάτρηση μικρών κύστεων πολυστικιστικών ωοθηκών, αφαίρεση έκτοπων κυήσεων, αφαίρεση σαλπίγγων, ολικές ή υφολικές υστερεκτομές κ.α.

 • Τι είναι η Λαπαροσκόπηση;
 • Πώς γίνεται η Λαπαροσκόπηση;
 • Ποιές είναι οι πιθανές επιπλοκές;
 • Γιατί πραγματοποιείται η Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση;
 • Τι άλλο μπορεί να επιτευχθεί με τη Λαπαροσκόπηση;
 • Τι θα αισθάνομαι μετά απο τη Λαπαροσκόπηση;
 • Πότε μπορώ να πάω σπίτι;
 • Πότε θα επανέλθω στην καθημερινότητά μου;
 • Είναι κάτι άλλο που πρέπει να’χω υπόψη μου
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: