Αν η διάγνωση του β-αιμολυτικού Στρεπτόκοκκου γίνει τυχαία κατά τη διάρκεια της κύησης, η μητέρα μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία με αντιβιοτικά δισκία ή κολπική κρέμα και η μητέρα επανελέγχεται λίγες εβδομάδες πριν τον τοκετό. Τα αντιβιοτικά που δίνονται κατά τη διάρκεια της κύησης δεν μπορεί να εξαλείψει πάντα τον β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο και θεραπεία κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι προτιμότερη.

Κατά τη διάρκεια του τοκετού ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία χορηγείται κάθε τέσσερις ώρες για να προστατευθεί το μωρό από μόλυνση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η μητέρα είναι γνωστός φορέας του β-αιμολυτικού Στρεπτόκοκκου
 • Όταν ο τοκετός είναι πρόωρος.
 • Εάν η μητέρα έχει πυρετό κατά τη διάρκεια του τοκετού.
 • Αν η μητέρα έχει γεννήσει μωρό με β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο στο παρελθόν.

​Μετά τη γέννηση το μωρό παρακολουθείται στενά και αν παρατηρηθούν σημάδια μόλυνσης χορηγούνται αντιβιοτικά.

 • Κίνδυνοι για το μωρό
 • Θεραπεία
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: