Γιατί ελέγχουμε για το παράγοντα Rhesus

15% των γυναικών έχουν ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία στερούνται του Rhesus παράγοντα. Αυτές οι γυναίκες είναι Rhesus αρνητικές (Rh-). Εάν ο πατέρας του μωρού είναι Rhesus θετικός (Rh +) μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, καθώς το μωρό μπορεί επίσης να είναι Rh +. Εάν τότε συμβεί λίγο από το αίμα του εμβρύου να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος της μητέρας (που μπορεί να συμβεί σε περίπτωση αμνιοπαρακέντησης, σε μια αποβολή ή σε διακοπή κύησης ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πιό συχνά κατά τον τοκετό καθώς ο πλακούντας αποκολάται) το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας θα αντιδράσει στα φαινομενικά ξένα ερυθρά αιμοσφαίρια του εμβρύου και θα παράγει αντισώματα αντι-Rhesus . Αυτό δεν θα έχει καμία επίδραση στη μητέρα ή το έμβρυο, αλλά σε επόμενη εγκυμοσύνη, τα αντισώματα που θα παραχθούν μπορεί να διαπεράσουν τον πλακούντα και να μπούν στην κυκλοφορία του εμβρύου. Σε αυτή την περίπτωση αν το δεύτερο μωρό είναι Rh +, θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια του και να του προκαλέσουν αναιμία και σοβαρό ίκτερο. Αυτή η δυνητικά σοβαρή κατάσταση, μπορεί εύκολα να προληφθεί, εάν στις Rhesus αρνητικές (Rh-) γυναίκες δοθεί μια ένεση των αντισωμάτων «anti-D» στο 28 και 34 εβδομάδες ή μετά από αμνιοπαρακέντηση ώστε να εμποδιστεί η ανάπτυξη των καταστροφικών μητρικών αντισωμάτων.

Μετά τη γέννηση το αίμα του ομφάλιου λώρου από το μωρό ελέγχεται για να ανιχνευθεί η ομάδα αίματος του μωρού καθώς και το αίμα της μητέρας ελέγχεται για την παρουσία εμβρυϊκών ερθροκυττάρων. Στις γυναίκες που θα γεννήσουν Rh + μωρά τους χορηγείται μια ένεση Anti-D εντός 72 ωρών από τη γέννηση για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο της ευαισθητοποίησης.

Στην απίθανη περίπτωση όπου μία Rhesus αρνητική (Rh-) γυναίκα έχει αναπτύξει αντισώματα πριν από την εγκυμοσύνη, το έμβρυο μπορεί τότε να νοσήσει αν είναι Rhesus θετικό. Η μητέρα θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά με υπερηχογραφήματα και η συγκέντρωση των αντισωμάτων στο αίμα της μητέρας να ελέγχεται κάθε 4 εβδομάδες. Εάν φανεί ότι το έμβρυο έχει επηρεαστεί σοβαρά, τότε ο τοκετός μπορεί να επισπευθεί και να ακολουθηθεί θεραπεία για ίκτερο ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μετάγγιση αίματος στο έμβρυο μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ αυτό ακόμα βρίσκεται μέσα στη μήτρα.

 • Γιατί ελέγχουμε για το παράγοντα Rhesus
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: