Υποβοηθούμενες Αναπαραγωγικές Μέθοδοι

Η υποβοηθούμενες αναπαραγωγικές τεχνικές περιλαμβάνουν θεραπείες που λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριο όπου με την βοήθεια τεχνικών μέσων, βελτιώνεται η ποιότητα σπέρματος ή υποβάλλονται σε ειδικές διαδικασίες τα ανθρώπινα ωάρια και το σπέρμα έτσι ώστε να βοηθηθεί ένα υπογόνιμο ζευγάρι στο να συλλάβει. Οι παρακάτω είναι μερικέςθεραπείες διαθέσιμες στα ζευγάρια που προσπαθούν να συλλάβουν.

Σπερματέγχυση

Με αυτήν την μέθοδο, παρακολουθείται υπερηχογραφικά ο χρόνος που η γυναίκα θα έχει ωορρηξία. Λίγο πριν την ωορρηξία, ο γιατρός χρησιμοποιεί έναν λεπτό σωλήνα και τοποθετεί το σπέρμα του συντρόφου στην μήτρα της γυναίκας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σπέρμα υποβάλλεται προηγουμένως σε επεξεργασία στο εργαστήριο για να αυξήσει τις πιθανότητες για γονιμοποίηση.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Με τη τεχνητή γονιμοποίηση (IVF), τα ωάρια από τη γυναίκα και το σπέρμα από τον άνδρα γονιμοποιούνται έξω από το σώμα στο εργαστήριο. Στην συνέχεια το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται στην μήτρα της γυναίκας για να αναπτυχθεί. Τα ωάρια αφαιρούνται από την ωοθήκη αμέσως πριν από την ωορρηξία. Φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για να βοηθήσει τις ωοθήκες να παραγάγουν περισσότερα από ένα ωάρια.

Τα ωάρια συνήθως αφαιρούνται από την ωοθήκη με την εισαγωγή μιας βελόνας μέσω του κόλπου κάτω από την καθοδήγηση υπερήχου. Αναλγησία ή ηρεμιστικό χορηγείται κατά τη διαδικασία. Τα ωάρια έπειτα επωάζονται με το σπέρμα και πολιορκούνται από εκατομμύρια σπερματοζωάρια που προσπαθούν να τα γονιμοποιήσουν. και παρακολουθούνται για να διαπιστωθεί εάν η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται. Μερικές ημέρες αργότερα, ένα ή περισσότερα γονιμοποιημένα ωάρια (έμβρυα) τοποθετούνται στην μήτρα της γυναίκας μέσω ενός λεπτού σωλήνα που περνά στον τράχηλο από τον κόλπο της γυναίκας. Αυτό καλείται εμβρυομεταφορά. Τα μη χρησιμοποιημένα, γονιμοποιημένα ωάρια μπορούν να ψυχθούν και να αποθηκευτούν για μεταγενέστερη χρήση. Το ποσοστό επιτυχίας IVF εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας και την αιτία της υπογονιμότητας. Οι πιθανές παρενέργειές είναι οι ίδιες με εκείνες από τα φάρμακα ωορρηξίας.

Μικρο-γονιμοποίηση (ISCI) ​

​Με τη μικρο-γονιμοποίηση (Ιntracytoplasmic sperm injection ICSI), ένα και μόνο σπερματοζωάριο τοποθετείται άμεσα μέσα σε ένα ωάριο για να το γονιμοποιήσει. Κατ’ αρχάς, ένα σπερματοζωάριο και μόνο που παρουσιάζει υγιή χαρακτηριστικά απομονώνεται από το σπέρμα και εγχέεται άμεσα με μία μικροσκοπική πιπέλα (λεπτό σωλήνα) στο κέντρο του ωάριου που έχει ληφθεί μετά από ωοληψία. Στην συνέχεια, τα ωάρια παρακολουθούνται συστηματικά για να διαπιστωθεί εάν έχουν γονιμοποιηθεί. Μόλις γονιμοποιηθούν, τα ωάρια τοποθετούνται στην μήτρα της γυναίκας για να αναπτυχθούν, ή ψύχονται για μεταγενέστερη χρήση. Αυτή η τεχνική είναι αρκετά νέα και λίγα είναι γνωστά για οποιαδήποτε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Έχει ωστόσο φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση των ζευγαριών που παρουσιάζουν υπογονιμότητα λόγω ασθενούς σπέρματος.

 • Γενικά Μέτρα
 • Χειρουργική Επέμβαση
 • Πρόκληση Ωορρηξίας
 • Υποβοηθούμενες Αναπαραγωγικές Μέθοδοι
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: