Άλλες Αιτίες Αιμορραγίας

Αιμορραγία στο τέλος της κύησης που αποτελείται από αίμα αναμεγνυμένο με βλέννα, μπορεί να αποτελεί ένα πρώιμο σημάδι της έναρξης του τοκετού.

Ανωμαλίες πηκτικότητας του αίματος. Είναι σπάνιο να επηρεαστεί το σύστημα πήξης της μητέρας. Αυτό συμβαίνει μερικές φορές σε κάποιο επεισόδιο αποκόλληση πλακούντα ή μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι ενός προβλήματος που προϋπήρχε της εγκυμοσύνης. Εξετάσεις αίματος είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο της πήξης του αίματος και στις οικογένειες με ιστορικό υπερβολικής αιμορραγίας είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται πριν από τη γέννα. Μια διαταραχή της πήξης του αίματος αντιμετωπίζεται με την αντικατάσταση των κατάλληλων παραγόντων πήξης.