Προδρομικός Πλακούντας

Χαμηλή πρόσφυση πλακούντα

​Ανώδυνη αιμορραγία, με αίμα σε έντονο κόκκινο χρώμα, που συμβαίνει στα μέσα ή το τέλος της εγκυμοσύνης ή και κατά την διάρκεια του τοκετού εάν δεν έχει προηγηθεί υπερηχογράφημα κυήσεως, μπορεί να υποδηλώνει χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα κοντά ή πάνω στο τράχηλο (έξοδος της μήτρας) και συμβαίνει καθώς ο τράχηλος ωριμάζει και ανοίγει. Ανάλογα με την ακριβή θέση του πλακούντα σε σχέση με το έσω τραχηλικό στόμιο υπάρχουν διαβαθμίσεις από βαθμού 1ή 2 αν το κατώτερο χείλος του πλακούντα είναι χαμηλά μέχρι βαθμού 3 ή 4, εάν καλύπτει τον τράχηλο.

Η αιμορραγία οφείλεται σε μια δύναμη διάτμησης μεταξύ του πλακούντα και των υποκείμενων αγγείων στο τοίχωμα της μήτρας. Ο προδρομικός πλακούντας μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρή, ακόμη και επικίνδυνη αιμορραγία για την μητέρα και το έμβρυο κατά τις επόμενες εβδομάδες. Η ανάπτυξη του μωρού συνήθως δεν επηρεάζεται, διότι η αιμορραγία είναι από την περιφέρεια του πλακούντα και η υπόλοιπη μάζα του πλακούντα λαμβάνει κανονική παροχή αίματος. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, που θα ανιχνευθεί ένας χαμηλός πλακούντας νωρίς στην εγκυμοσύνη θα φανεί ότι αυτός στη συνέχεια της κύησης θα απομακρυνθεί προς τα πάνω, καθώς η μήτρα διαστέλλεται. Η θέση του πλακούντα παρακολουθείται μέ υπερηχογραφήματα και αν παραμένει χαμηλά απαιτείται συνήθως τοκετός με καισαρική τομή, διότι ο πλακούντας εμποδίζει το κεφάλι του μωρού να εισέλθει στην πύελο, και μπορεί να υπάρξει σοβαρή αιμορραγία αν ξεκινήσει η διαστολή. Η ανάπτυξη του μωρού δεν επηρεάζεται από τη θέση του πλακούντα.