Αιμορραγία κατά το δεύτερο ήμισυ της εγκυμοσύνης που συνοδεύεται από κοιλιακό άλγος χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει αποκόλληση του πλακούντα από το τοίχωμα της μήτρας. Μπορεί να προκύψει εάν υπάρχει αιμορραγία μεταξύ του πλακούντα και του τοιχώματος της μήτρας που μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη ή μερική αποκόλληση του πλακούντα από τη μήτρα. Αν υπάρχει μεγάλη απώλεια αίματος η παροχή οξυγόνου στο μωρό μπορεί να μειωθεί και η μητέρα μπορεί να υποστεί σοβαρό σοκ.

Μερικές φορές αποκόλληση του πλακούντα μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς φανερή αιμορραγία αλλά με σοβαρό και συνεχή κοιλιακό πόνο. Σε κάθε περίπτωση η κλινική κατάσταση της μητέρας και του εμβρύου θα πρέπει να διερευνηθεί επειγόντως. Η αποκόλληση και η σοβαρότητα της θα διερευνηθεί και με υπερηχογραφική εξέταση σε συνδιασμό με την κλινική εξέταση. Ήπια αποκόλληση μπορεί να απαιτήσει μόνο παραμονή στο κρεβάτι και στενή παρακολούθηση, αλλά αν είναι σοβαρή και επιμένουσα τότε επείγουσα καισαρική τομή μπορεί να είναι η μόνη λύση. Σε μια μεγάλη αποκόλληση του πλακούντα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για το μωρό, διότι η πλακουντιακή λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά.