​Χρειάζεται να κάνω άλλο τεστ;

​Το μή επεμβατικό τεστ ανίχνευσης του εμβρυϊκού DNA στο μητρικό αίμα δεν προσφέρει πληροφορίες γιά άλλες σπάνιες χρωμοσωμιακές ανωμαλίες. Αν η υπερηχογραφική εξέταση δείξει αυξημένη Αυχενική Διαφάνεια ή άλλες σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες όπως εγκεφαλικές ανωμαλίες, συγγενείς καρδιοπάθειες, ο κίνδυνος κάποιων σπάνιων χρωμοσωμιακών ανωμαλιών μπορεί να είναι υψηλός. Σε αυτή τη περίπτωση ίσως να προτιμούσατε να επιλέξετε να υποβληθείτε σε κάποια επεμβατική μέθοδο όπως λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση.

Το «Μη Επεμβατικό Προγεννετικό Τεστ» (NIPT) δεν προσφέρει πληροφορίες γιά άλλες ανατομικές ανωμαλίες όπως τη δισχιδή ράχη ή πληροφορίες σχετικά με την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό συστήνεται να πραγμματοποιήσετε όλες τις ενδεδειγμένες υπερηχογραφικές εξετάσεις της εγκυμοσύνης.

 • Τι είναι και τι ανιχνεύει
 • Ασφάλεια
 • Αξιοπιστία της εξέτασης
 • Ποιος μπορεί να κάνει το τεστ
 • ​Επανάληψη δειγμάτων
 • ​Χρειάζεται να κάνω άλλο τεστ;
  • Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Ημερομηνία Τοκετού & Ηλικία Κύησης Βάση Περιόδου

   Υπολογισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και ηλικίας κύησης από την τελευταία περίοδο.
   Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου και τη διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσουμε την Πιθανή Μέρα Τοκετού καθώς και την εβδομάδα κύησης και τον μήνα τον οποίο διανύετε.
   Θα σας δώσουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας όταν θα κάνετε την υπερηχογραφική σας εξέταση στις 7-10 εβδομάδες κύησης.

   Εισάγετε την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου:

   Εισάγετε την διάρκεια του κύκλου σας:

  • Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης Βάση Ημερομηνίας Τοκετού

   Ηλικία Κύησης από την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού
   Αν γνωρίζετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού μπορείτε να την εισάγετε παρακάτω για να υπολογίσετε ποιά εβδομάδα κύησης έχετε συμπληρώσει μέχρι σήμερα.

   Εισάγετε την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:

  • Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Υπολογισμός Γόνιμων Ημέρων

   Εισάγεται την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας για να υπολογίσετε τις γόνιμες μέρες σας.

   Πρώτη Ημέρα Τελευταίας Περιόδου:

   Κύκλος Περιόδου: